Aller au contenu
Home » Grondwettelijk Hof: eigenaar zonnepanelen in Vlaanderen heeft geen recht op 15 jaar terugdraaiende teller

Grondwettelijk Hof: eigenaar zonnepanelen in Vlaanderen heeft geen recht op 15 jaar terugdraaiende teller

Grondwettelijk Hof: eigenaar zonnepanelen in Vlaanderen heeft geen recht op 15 jaar terugdraaiende teller

Het Grondwettelijk Hof vernietigt het recht voor eigenaren van zonnepanelen in Vlaanderen om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. Het Hof spreekt van schending van de bevoegdheidsverdeling.

Omdat het Grondwettelijk Hof voorziet dat de uitspraak tot grote administratieve problemen en financiële lasten kan leiden voor de eigenaren van zonnepanelen, de leveranciers en de netbeheerders, handhaaft het Hof de gevolgen voor de bedragen gefactureerd vóór de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad. Daarmee mogen eigenaren het financiële voordeel behouden dat ze tot op de dag van vandaag hebben verkregen.

Artikel 31
In Vlaanderen werd in maart 2019 een akkoord bereikt over de invoering van de digitale meter bij eigenaren van zonnepanelen. Uitgangsprincipe van het overgangsregime is dat zonnepaneeleigenaren die hun pv-systeem voor eind 2020 plaatsten 15 jaar lang het rendement mogen behouden van de terugdraaiende teller. De Vlaamse energieregulator VREG stapte echter naar het Grondwettelijk Hof om bezwaar te maken tegen dit voordeel – het zogenaamde artikel 31 – voor zonnepaneeleigenaren.

Minister Zuhal Demir riep afgelopen najaar installatiebedrijven in Vlaanderen op te stoppen met misleidende campagnes over zonnepanelen waarbij het verdwijnen van de terugdraaiende teller als verkoopargument werd gebruikt. Het nieuws van het verdwijnen van de terugdraaiende teller leidde in 2020 zelfs tot recordverkopen voor Vlaamse zonnepaneelinstallateurs.

Compensatiemechanisme en prosumententarief
In het oude systeem dat in Vlaanderen tot en met 31 december 2020 van kracht was, betaalden eigenaren van zonnepanelen (red. prosumenten) via de terugdraaiende teller

enkel voor het netto-verbruik; het zogenaamde compensatiemechanisme. Bovendien diende de eigenaren van zonnepanelen ter compensatie ook het prosumententarief te betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet.

In het nieuwe systeem dat sinds 1 januari 2021 van kracht is, registreert de digitale meter afzonderlijk de teruglevering en de afname van stroom. Hierdoor worden de nettarieven afgerekendop basis van de werkelijke energieafname. Voor de elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd, voorziet het nieuwe opkoopsysteem.

Bezwaar
Dat de Vlaamse regering heeft voor eigenaren van zonnepanelen die hun zonnepanelen voor 1 januari 2021 lieten installeren via een decreet de mogelijkheid gecreëerd om nog 15 jaar lang gebruik te maken van het compensatiemechanisme en het prosumententarief.

Daartegen maakte niet alleen de Vlaamse energieregulator VREG bezwaar, maar ook de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bezwaar. De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België.

Schending bevoegheid
Het Hof stelt nu dat het decreet van de Vlaamse regering de bevoegdheidverdelende regels. Dit omdat de Vlaamse regering enkel bevoegd is voor de vrijstelling van de distributietarieven en niet de transmissietarieven.

Het Hof vernietigt daarom de bepalingen die het oude systeem van het compensatiemechanisme en het prosumententarief in stand houden. Omdat het Hof administratieve problemen wil tegengaan, hoeven Vlaamse eigenaren van zonnepanelen geen geld terug te betalen.